Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Utleie

Utleie

Utleie av dåpskjoler

Både Mjøndalen kirke og Nedre Eiker kirke har dåpskjoler til utleie.    Les mer...

Leie lokale til selskap i Mjøndalen kirke

Dåpsselskap eller jubileum? I Mjøndalen kirke kan du leie lokale!    Les mer...

Kurs og møter

Både Mjøndalen kirke og Nedre Eiker Menighetssenter AS har lokaler som egner se...   Les mer...

Minnesamvær

Minnesamvær i Mjøndalen kirke.    Les mer...

Solberg kapell

Et kapell - og et forsamlingslokale    Les mer...

Nedre Eiker menighetssenter

Ønsker du å leie menighetssenteret?    Les mer...