Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Livets gang > Dåp

Velkommen til dåp

Kjære foreldre!

Gratulerer med det nyfødte barnet!

Vi vil gjerne dele gleden med dere og feire at et nytt menneske får plass i kirkens store fellesskap.

Dåpen er en gave fra Gud.
Det er ikke lett å forstå dåpen, men den er enkel å utføre. Vi øser vann over barnets hode, og sier hva dåpen betyr.
Vann er livgivende, og vann renser. Slik er vannet er et konkret tegn på Guds omsorg. 

 

Slik går dere fram for å melde barnet til dåp:

Før dåpen

Valg av faddere
Finn en dag som passer

Mange ønsker dåp, derfor er det best å avtale dåpsdag i god tid på forhånd. 

Vi anbefaler at dere døper barnet i løpet av det første året, men kirken har ingen aldersgrense for dåp.


Menighetene har dåp de fleste søndagene i året.  Noen gudstjenester er lagt opp som "familiegudstjeneste" eller "gudstjeneste for små og store" og disse vil i større grad være rettet mot barn.  Det kan kanskje passe godt om det er mange barn i familien.

Se hvilke dager det er dåp

Avtal tid med kirken

Vi vil gjerne at dere døper barnet i menigheten der dere bor. Hvis det ikke er anledning til det på den dagen dere ønsker, er det mulig å forespørre om det er plass i den andre kirken i bygda. OBS! Mange ønsker dåp i Nedre Eiker kirke. Vi må derfor reservere de fleste plassene til dem som bor i menigheten.

Les mer...

På dåpsdagen

Kom til kirken

Dåpen kommer vanligvis tidlig i gudstjenesten. Som regel bærer foreldrene dåpsbarnet inn i prosesjon når gudstjenesten begynner.

Det er reservert plasser foran i kirken for de som bærer barnet inn. Faddere og andre setter seg der de ønsker.
 

Les om hvordan selve dåpen foregår


Noen praktiske tips: 

Det er lurt å beregne god tid, så unngår både dere og barnet å bli stresset. Kom helst en halv time på forhånd.
 

Både Mjøndalen kirke og Nedre Eiker kirke har "barnekroker" bakerst i kirkene, der søsken og andre barn i dåpsfølget kan være hvis det blir for kjedelig å sitte i benkeradene.

Det kan være lurt å knyte opp båndene på lua før dere går fram til døpefonten.
 

Blir barnet urolig gjør det ingenting om dere går litt omkring med det. 
 

Fotografering: Det er best om dere velger en i familien til å ta bilder, slik at alle dere andre kan være fullt tilstede i øyeblikket.

Etter dåpsdagen

Oppfølging og opplæring

Når barnet er døpt er det fullverdig medlem av Den norske kirke. Og menigheten har tatt på seg et ansvar for å lære barnet om den kristne troen og gjøre det kjent med tradisjoner og høytider. 

Les mer...

Dåp av større barn, ungdom og voksne

Det er ingen øvre aldersgrense for dåp. Det er ikke uvanlig at både større barn, ungdommer og voksne blir døpt.

Les mer...

Hva sier dere JA til?

Dåpen er en gave fra Gud
Det er ikke lett å forstå dåpen, men den er enkel å utføre. Vi øser vann over barnets hode, og sier hva dåpen betyr.

Vann er livgivende, og vann renser. Slik er vannet er et konkret tegn på Guds omsorg. 
To navn blir nevnt: barnets navn og Guds navn. Den døpte og Gud hører sammen. Her og nå – og for evigheten.

 

Gud sier ja. 

Når et barn blir døpt, har Gud allerede sagt tydelig ja til barnet. Gud elsker alle, alltid og uten forbehold – og vil at vi mennesker skal leve med håp og tro. 
Bibelen snakker om dåpen som en ny fødsel. Dåpsvannet er «badet som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd». Dåpen er en hellig handling som gjør dette synlig for oss. 
Les hva Bibelen sier om dåp

 

Dere sier ja. 

Dere vil at barnet skal høre til i kirken, Guds verdensvide familie. Dere kommer med den lille. Jesus velsignet barna. Det gjør han fremdeles. 
Jesus døde – og sto opp igjen. Det gir håp. Barnet vil komme til å trenge tilgivelse. Det gir Gud. I dåpen tar vi imot alt dette. 

Dere sier også ja til at barnet skal få lære om den kristne troen og det den betyr for livet. Dette er et ansvar dere deler med fadderne og med hele kirken.
Les om fadderoppgaven

 

Kirken sier ja. 

Når barnet blir døpt, blir det medlem i Den norske kirke og en del av fellesskapet i menigheten der dere bor. 
Barnet vil jevnlig få tilbud om å lære mer om kirken og troen, tilpasset alderen. 
Kirken sier ja til å inkludere barnet deres i trygge og gode aktiviteter der de blir kjent med Gud, seg selv og andre.
Les om Kirkens trosopplæring

 

Dette skjer 

Presten innleder dåpen med disse ordene: «Med takk og glede tar menigheten imot barnet som i dag blir døpt i Guds hus. 
Gud har gitt oss livet og har skapt oss til fellesskap med seg. I dåpen tar Gud imot oss og frelser oss fra synd og død. 
Ved Guds hellige ånd blir vi forent med Jesus Kristus i hans død og oppstandelse, og blir tatt inn i den kristne kirke.»

Les mer om dåpshandlingen

 

I gudstjenesten synger vi også salmer som handler om dåpen. Poesien finner ord som åpner for mysteriet:

 

Fylt av glede over livets under,

med et nyfødt barn i våre hender,

kommer vi til deg som gav oss livet.

 

Større rikdom enn hva ord kan romme,

har du gitt oss gjennom dåpens gave.

Herre, la vår tro bli fylt av glede!


Fra Svein Ellingsens kjente dåpssalme