Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Gravplassene > Nedre Eiker kirkegård

Nedre Eiker kirkegård

Historisk gravminneutstilling Nedre Eiker kirkegård

Gravplassbetjeningen i Nedre Eiker har laget en flott permanent utstilling av h...   Les mer...

Nedre Eiker kirkegård

Nedre Eiker kirkegård ligger i Krokstadelva rundt Nedre Eiker kirke.    Les mer...