Kirkegårdene

Historisk gravminneutstilling Nedre Eiker kirkegård

Gravplassbetjeningen i Nedre Eiker har laget en flott permanent utstilling av h...   Les mer...

Vannet STENGT på gravplassene

Høsten er kommet og det er fare for nattefrost.     Les mer...

Ny gravplassarbeider tilsatt

Vi har ansatt ny gravplassarbeider.    Les mer...

Egenbetalingssatser 2018

Kommunestyret har vedtatt egenbetalingssatser for 2018.    Les mer...

Driftsleder på gravplassene

   Les mer...

Staben på gravplassene

Staben på våre gravplasser har ansvar for stell og forvaltning av områder på to...   Les mer...

Nedre Eiker kirkegård

Nedre Eiker kirkegård ligger i Krokstadelva rundt Nedre Eiker kirke.    Les mer...

Mjøndalen gravlund

Mjøndalen gravlund har nå blitt oppgradert og forskjønnet!    Les mer...

Gravplasstilhørighet

Alle kommunens innbyggere har rett til gravplass i den kommunen de bor.   ...   Les mer...

Gravlagte på kirkegårdene

Mange ønsker å vite hvor på gravplassen en grav ligger.    Les mer...

Gravstellavtale

Mulighet for å bestille stell av gravstedet du har ansvar for!    Les mer...

Generelt om gravplassene

Mjøndalen gravlund og Nedre Eiker kirkegård.    Les mer...