Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Fellesrådet

Fellesrådet

Avslutning Nedre Eiker kirkelige fellesråd

31.12.2019 avslutter Nedre Eiker kirkelige fellesråd sin virksomhet.    Les mer...

Egenbetalingssatser 2019

Kommunestyret har vedtatt egenbetalingssatser for 2019.    Les mer...

Personvernforordning GDPR

Ny personvernforordning trer i kraft 01.07.2018.    Les mer...

Statistikk for Den norske kirke i Nedre Eiker

Statistikk for Den norske kirke rapporteres hvert år til SSB (Statistisk sentra...   Les mer...

Ny kommunestruktur

Svelvik, Nedre Eiker og Drammen skal bygge ny kommune sammen.  Dette får også k...   Les mer...

Fellesrådets administrasjon

Fellesrådets administrasjon ivaretas av 1,6 årsverk fordelt på to ansatte på Ki...   Les mer...

Fellesrådets møter 2018

Nedre Eiker kirklige fellesråd avholder sine møter ca 1 gang pr måned.  Fellesr...   Les mer...

Fellesrådets sammensetning 2015-2019

I kommuner med flere sokn, skal det dannes et fellesråd som skal ivareta en del...   Les mer...

Fellesrådets virksomhet

Nedre Eiker kirkelige fellesråd består av 2 sokn: Mjøndalen og Nedre Eiker.    Les mer...

Innkallinger

 TittelBeskrivelse
2017/7 InnkallingFellesrådsmøte 09.11.2017
2017/6 InnkallingFellesrådsmøte 12.10.2017
2017/5 InnkallingFellesrådsmøte 24.08.2017
2017/4 InnkallingFellesrådsmøte 08.06.2017
2017/3 InnkallingFellesrådsmøte 08.05.2017
2017/2 InnkallingFellesrådsmøte 23.02.2017
2017/1 InnkallingFellesrådsmøte 19.01.2017
2016/9-InnkallingFellesrådsmøte 10.11.2016
2016/8-InnkallingFellesrådsmøte 12.10.2016
2016/7-InnkallingFellesrådsmøte 25.08.2016
2016/6-InnkallingFellesrådsmøte 12.08.2016
2016/5-InnkallingFellesrådsmøte 14.06.2016
2016/4-Innkalling Fellesrådsmøte 10.05.2016
2016/3-Innkalling Fellesrådsmøte 12.04.2016
2016/2-Innkalling Fellesrådsmøte 23.02.2016
2016/1-Innkalling Fellesrådsmøte 12.01.2016

Møtebøker

 TittelBeskrivelse
2017/7 MøtebokFellesrådsmøte 09.11.2017
2017/6 MøtebokFellesrådsmøte 12.10.2017
2017/5 MøtebokFellesrådsmøte 24.08.2017
2017/4 MøtebokFellesrådsmøte 08.06.2017
2017/3 MøtebokFellesrådsmøte 08.05.2017
2017/2 MøtebokFellesrådsmøte 23.02.2017
2017/1 MøtebokFellesrådsmøte 23.02.2017
2016/9-MøtebokFellesrådsmøte 10.11.2016
2016/8-MøtebokFellesrådsmøte 12.10.2016
2016/7-MøtebokFellesrådsmøte 25.08.2016
2016/6-MøtebokFellesrådsmøte 12.08.2016
2016/5-MøtebokFellesrådsmøte 14.06.2016
2016/4-MøtebokFellesrådsmøte 10.05.2016
2016/3-MøtebokFellesrådsmøte 12.04.2016
2016/2-MøtebokFellesrådsmøte 23.02.2016
2016/1-MøtebokFellesrådsmøte 12.01.2016