Fellesrådet

Statistikk for Den norske kirke i Nedre Eiker

Statistikk for Den norske kirke rapporteres hvert år til SSB (Statistisk sentra...   Les mer...

Fellesrådets årsmelding 2016

Årsmeldingen gir glimt fra driftsåret 2016.    Les mer...

Fellesrådets administrasjon

Fellesrådets administrasjon ivaretas av 1,6 årsverk fordelt på to ansatte på Ki...   Les mer...

Fellesrådets møter 2017

Nedre Eiker kirklige fellesråd avholder sine møter ca 1 gang pr måned.  Fellesr...   Les mer...

Fellesrådets sammensetning 2015-2019

I kommuner med flere sokn, skal det dannes et fellesråd som skal ivareta en del...   Les mer...

Fellesrådets virksomhet

Nedre Eiker kirkelige fellesråd består av 2 sokn: Mjøndalen og Nedre Eiker.    Les mer...

Innkallinger

 TittelBeskrivelse
9-Innkalling og sakspapirerFellesrådsmøte 10.11.2016
8-Innkalling og sakspapirer Fellesrådsmøte 12.10.2016
7-Innkalling og sakspapirerFellesrådsmøte 25.08.2016
6-Innkalling og sakspapirerFellesrådsmøte 12.08.2016
5-Innkalling og sakspapirerFellesrådsmøte 14.06.2016
4-Innkalling og sakspapirerFellesrådsmøte 10.05.2016
3-Innkalling og sakspapirerFellesrådsmøte 12.04.2016
2-Innkalling og sakspapirerFellesrådsmøte 23.02.2016
1-Innkalling og sakspapirerFellesrådsmøte 12.01.2016

Møtebøker

 TittelBeskrivelse
9-MøtebokFellesrådsmøte 10.11.2016
8-MøtebokFellesrådsmøte 12.10.2016
7-MøtebokFellesrådsmøte 25.08.2016
6-MøtebokFellesrådsmøte 12.08.2016
5-MøtebokFellesrådsmøte 14.06.2016
4-MøtebokFellesrådsmøte 10.05.2016
3-MøtebokFellesrådsmøte 12.04.2016
2-MøtebokFellesrådsmøte 23.02.2016
1-MøtebokFellesrådsmøte 12.01.2016