Biskopens sommerhilsen

Biskopens sommerhilsen

Biskop Per Arne Dahl har sendt sommerhilsen til alle oss som bor i Tunsberg bispedømme.

Les biskopens hilsen her.


Del denne artikkel på e-post