Fellesrådets årsmelding 2016

Fellesrådets årsmelding 2016

Årsmeldingen gir glimt fra driftsåret 2016.

I tillegg inneholder årsmeldingen statistiske og økonomiske oversikter og gir innblikk i noen av menighetens aktiviteter.  Du kan lese årsmelding fra Nedre Eiker kirkelige fellesråd for driftsåret 2016 ved å trykke her.


Del denne artikkel på e-post