Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Avtal tid med kirken

Avtal tid med kirken

Vi vil gjerne at dere døper barnet i menigheten der dere bor. Hvis det ikke er anledning til det på den dagen dere ønsker, er det mulig å forespørre om det er plass i den andre kirken i bygda. OBS! Mange ønsker dåp i Nedre Eiker kirke. Vi må derfor reservere de fleste plassene til dem som bor i menigheten.


 


Dere kan også ringe eller skrive til menighetskontoret:
Mjøndalen
Telefon 32 23 68 60, åpent mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00  (tirsdag kl. 11.00 - 14.00)
 
Nedre Eiker:
Telefon 32 27 23 20, åpent mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00 (tirsdag kl. 11.00 - 14.00)

 

Bor dere utenfor Nedre Eiker? 
Også da kan dere benytte elektronisk påmelding. Etter at tidspunktet for dåpsdag er bekreftet, må dere henvende dere til egen bostedsmenighet for å ordne papirer. Se hvilken menighet dere tilhører
 
Ønsker dere dåp utenfor Nedre Eiker?
Ta kontakt med den aktuelle menigheten for å finne tidspunkt, og ta så kontakt med menighetskontoret der dere bor (Mjøndalen eller Nedre Eiker) for å ordne papirer.
 


Del denne artikkel på e-post