Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Dåp av større barn, ungdom og voksne

Dåp av større barn, ungdom og voksne

Det er ingen øvre aldersgrense for dåp. Det er ikke uvanlig at både større barn, ungdommer og voksne blir døpt.

Ikke alle konfirmanter ble døpt som barn. De kan likevel delta i konfirmasjonsundervisningen på linje med alle andre. Mange velger da å bli døpt i forkant av konfirmasjonen.
 
Dåpen kan skje på en vanlig gudstjeneste på søndag. Det er også mulig å avtale andre tidspunkt.  Hos oss har kommende konfirmanter ofte blitt døpt på Påskenattsmesse og vi har også hatt dåp i forbindelse med friluftsgudstjeneste.
 
Dåpsliturgien er den samme, men til forskjell fra barnedåp, er det den som skal døpes som svarer «ja» til presten.
 
Ta kontakt med prest i Mjøndalen kirke eller prest i Nedre Eiker kirke hvis dette er aktuelt for deg eller dere.


Del denne artikkel på e-post