Bispevisitas i november

Bispevisitas i november

Biskop Per Arne Dahl visiterer menighetene i Eiker prosti 15.-25. november og med avsluttende visitasgudstjeneste for hele Eiker prosti 4. desember i Haug kirke.

Det er alltid stort og spennende når biskopen kommer på visitas og vi gleder oss til å ta imot både biskop Per Arne Dahl og hans følge!  Biskopens visitas til de to menighetene i Nedre Eiker er hovedsaklig konsentrert om tirsdag 22. november da han besøker Nedre Eiker og onsdag 23. november da han besøker Mjøndalen.  I tillegg gleder vi oss over at gudstjenesten søndag 20. november er lagt til Nedre Eiker kirke og vil være en fellesgudstjeneste i bygda!  Denne dagen vil vi også få vist biskopen 100 års jubilanten Nedre Eiker kapell i en liten markering etter gudstjeneste og kirkekaffe i kirken.  Vi ønsker hele bygda hjertelig velkommen til gudstjenester og andre arrangementer under biskopens visitasdager her hos oss! 

Biskopens program som er åpent for alle som vil komme:

Dag Dato Kl.sett Sted Arrangement
Søndag 20. november 11.00 Nedre Eiker kirke

Felles familiemesse for Mjøndalen og Nedre Eiker

Søndag 20. november 13.00 Nedre Eiker kapell Kapellet er 100 år - omvisning og litt musikk
Tirsdag 22. november 19.00 Mjøndalen kirke

Kulturkveld med sang, musikk, ord, pølse og bløyta

Onsdag 23. november 11.30 Bråta helsehus

Sangandakt på Bråta kulturtorg

Onsdag 23. november   Mjøndalen kirke

Alle bygdas konfirmanter samles om tema "Ung tro"

Søndag 4. desember 11.00 Haug kirke Visitasgudstjeneste for hele Eiker prosti

 


Del denne artikkel på e-post