Nedre Eiker kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Leie lokale til selskap i Mjøndalen kirke

Leie lokale til selskap i Mjøndalen kirke

Dåpsselskap eller jubileum? I Mjøndalen kirke kan du leie lokale!

Lokalene i Mjøndalen kirke disponeres av Mjøndalen menighetsråd, og kan leies ut til arrangementer av kirkelig-, kulturell- og humanitære karakter på betingelse av at programmet og opplegget avvikles i den ånd og tone som svarer til kirkes egenart.

I kirken er det tre rom som kan benyttes:
Kirkestua
Peisestua
Ungdomssalen

Kjøkkenet er godt utstyrt med oppvaskmaskin og dekketøy til ca. 90 personer.

Vi leier dessverre ikke ut til selskap de tre første helgene i mai. 
Ved leie til selskap på søndag kan nøkkel fås dagen før (fra kl. 15 på lørdag).
Leie må avsluttes innen kl. 23.  

Kontakt kirkekontoret: pr tlf. for informasjon om pris, eller nærmere avtale og omvisning.


Del denne artikkel på e-post